در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

با ثبت آگهی شغلی در اسکیل ما نیروی متخصص خود را پیدا کنید؟

ثبت آگهی شغلی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آموزش بهینه سازی و هوش مصنوعی

- طراحی و بهینه سازی سیستم های برنامه ریزی و مدیریت تولید، سیستم های فنی و مهندسی - تدریس بهینه سازی و هوش مصنوعی