در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

با ثبت آگهی شغلی در اسکیل ما نیروی متخصص خود را پیدا کنید؟

ثبت آگهی شغلی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

شرکت مهندسین مشاور

مشاوره و طراحی معماری، شهرسازی و مهندسی ما همواره خود را به طراحی خاص، مدرن و پایدار متعهد ساخته ایم...

امکان سنجی

امکان سنجی طرح های صنعتی

تهیه امکان سنجی اقتصادی

تهیه گزارشات امکان سنجی با استفاده از نرم افزار کامفار 3 و اکسل

امکان سنجی وبررسی اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی

امکان سنجی وبررسی اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم افزار مورد تایید بانک مرکزی

امکان سنجی

انجام یک پروژه امکان سنجی برای شرکت بازرگانی و پخش سفیر

تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب و کار از منظر اقتصادی، امکان سنجی ایده ها، تحلیل بازار هدف ، نوشتن مدل تجاری و طرح کسب و کار

انجام مطالعات امکان سنجی طرح و مشاور سرمایه گذاری

انجام مطالعات امکان سنجی شامل: 1- آشنایی با طرح و شرکت 2-بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )، 3- مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح، 4-برآورد سرمایه گذاری طرح ، 5-برآورد هزینه های تولید و ار...