در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

با ثبت آگهی شغلی در اسکیل ما نیروی متخصص خود را پیدا کنید؟

ثبت آگهی شغلی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

انجام مطالعات امکان سنجی طرح و مشاور سرمایه گذاری

انجام مطالعات امکان سنجی شامل: 1- آشنایی با طرح و شرکت 2-بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )، 3- مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح، 4-برآورد سرمایه گذاری طرح ، 5-برآورد هزینه های تولید و ار...