لیست کامل مدیریت و برنامه ریزی پروژه

محمد حق‌وردی زاده
کنترل پروژه
علیرضا حضرتی
مدیریت پروژه
مهدی سیاح نیا
مدیریت منابع انسانی
hasan fasaei
برنامه ریزی و مدیریت پروژه
nima ghahremani
مدیریت پروژه
fereshte joudaki
برنامه ریزی و کنترل پروژه
مهسا غفوریان
برنامه ریزی وکنترل پروژه
یاسر مددی
مدیر پروژه
نیلوفر احمدی
استراتژی
محسن افصحی
کنترول پروژه
روزبه اقدسی زاد
مدیریت پروژه PMBOK
fateme yousefinejad
آموزش
روزبه اقدسی زاد
ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS)
محمد روحانی نژاد
مدیریت پروژه
مهندس بهداد
برنامه ریزی و کنترل پروژه
مسعود بیگی
مدیریت پروژه Agile
موسی سلطانی
مدیر پروژه
حسن بندبنی
مدیریت پروژه
بهدین واحدی نوری
برنامه ریزی و کنترل پروژه
عمادالدین صائبی
مشاور و مدیر
سید علیرضا متولیان
مدیریت پروژه
حامد جعفری
کنترل پروژه
علیرضا فریدونی
برنامه ریزی و کنترل پروژه
fateme yousefinejad
ايجاد و راه اندازي سيستم مديريت پروژه
حسین ابریشمی
کنترل پروژه
منصور عالمی
مدیریت
پروانه حیدری
مدیریت پروژه
محمدرضا شهرستانی
تحلیلگر سازمان
سهیل عزیزی
مشاور در زمینه راه اندازی سیستم مدیریت و کنترل پرو...
شهرام نخعی
مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
سید مهدی مصطفوی
مدیریت پروژه(Primavera P6، MSP، PMBOK، Project Ser...